Duolingo
Site language: English
Get started

deixarei

Translation
leave, (I) will leave, (I) will allow
Conjugation of deixar
Eu
deixarei
meus
livros
com
você
.
I will leave my books with you.
4 Comments
Eu
deixarei
as
roupas
aqui
.
I will leave the clothes here.
5 Comments
Eu
deixarei
a
escola
.
I will leave the school.
2 Comments

All conjugations of deixar

personpresentpastfuture
eudeixodeixeideixarei
tudeixasdeixastedeixarás
ele/ela/vocêdeixadeixoudeixará
nósdeixamosdeixámosdeixamosdeixaremos
vósdeixaisdeixastesdeixareis
eles/elas/vocêsdeixamdeixaramdeixarão
Show more tenses →
Learn Portuguese in just 5 minutes a day. For free.