Duolingo
Site language: English
Get started

deixarei

Translation

leave, (I) will leave, (I) will allow

Conjugation of deixar

Eu
deixarei
meus
livros
com
você
.

I will leave my books with you.

4 Comments

Eu
deixarei
as
roupas
aqui
.

I will leave the clothes here.

5 Comments

Eu
deixarei
a
escola
.

I will leave the school.

2 Comments

All conjugations of deixar

personpresentpastfuture
eudeixodeixeideixarei
tudeixasdeixastedeixarás
ele/ela/vocêdeixadeixoudeixará
nósdeixamosdeixámosdeixamosdeixaremos
vósdeixaisdeixastesdeixareis
eles/elas/vocêsdeixamdeixaramdeixarão
Show more tenses →
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started