Romanian

întârzieri

English
delays

Example sentences

WordExampleTranslation
întârzieriExampleTrenurile din România au întârzieri câteodată.TranslationThe trains in Romania are sometimes delayed.

See also:

Learn Romanian in just 5 minutes a day. For free.