Duolingo
Site language: English
Get started

despre

Translation
of, about
Femeia
de
lângă
mine
vorbește
despre
bărbatul
ei
.
The woman next to me speaks about her man.
Băiatul
vorbește
despre
președintele
nou
.
The boy talks about the new president.
Cartea
este
despre
animale
.
The book is about animals.
Learn Romanian in just 5 minutes a day. For free.