Romanian
fermecători
English
charming

Example sentences

WordExampleTranslation
fermecătoriExampleAna și Andrei sunt fermecători și atrăgători.TranslationAnne and Andrew are charming and attractive.
Learn Romanian in just 5 minutes a day. For free.