Duolingo
Site language: English
Get started

Ruairidh

Translation

Ruairidh

Tha
Ruairidh
inntinneach
.

Ruairidh is interesting.

Nach
eil
Ruairidh
càirdeil
?

Isn't Ruairidh friendly?

Tha
Ruairidh
coibhneil
.

Ruairidh is kind.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started