Duolingo
Site language: English
Get started

cruaidh

Translation

hard

Chan
eil
e
briste
.
Tha
e
cruaidh
agus
làidir
.

It is not broken. It is hard and strong.

Tha
e
briste
.
Cha
robh
e
cruaidh
gu
leòr
.

It is broken. It was not hard enough.

A
bheil
seo
cruaidh
gu
leòr
?

Is this hard enough?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started