Duolingo
Site language: English
Get started

afya

Translation

Healthy, Health

Tutakula
vizuri
kwa
hiyo
tutakuwa
na
afya

We will eat well therefore we will be healthy

Kwa
maana
ya
afya
sipendi
mafuta

Because of health I don't like oil

Ninakimbia
kwa
maana
ya
afya

I am running on account of health

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started