Duolingo
Site language: English
Get started

harusi

Translation

the wedding, wedding

Kesho
ni
harusi
ya
Emilian

Tomorrow is Emilian's wedding

6 Comments

Kwenye
harusi
yake
tulikula
chakula
kitamu

At his wedding we ate delicious food

Tulikwenda
Kenya
kwenye
harusi

We attended the wedding in Kenya

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started