Duolingo
Site language: English
Get started

ikiwa

Translation

If

Ikiwa
ukijifunza
Kiswahili
utaweza
kuzungumza
na
Watanzania

If you learn Swahili, you will be able to talk with Tanzanians

3 Comments

Ikiwa
watakuja
tutanunua
zawadi

If they come, we will buy presents

3 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started