Swahili

kipindi

English
a/the period, period

Example sentences

WordExampleTranslation
kipindiExampleKipindi kinaanzaTranslationA period starts
kipindiExampleMwalimu atakuja kipindi cha tatuTranslationA teacher will come at the third period
Learn Swahili in just 5 minutes a day. For free.