Duolingo
Site language: English
Get started

kwa kawaida

Translation

usually, normally

Kwa
kawaida
tunakuja
shuleni
kila
siku

Usually we come to school every day

Kwa
kawaida
wanalala
mchana

Usually they sleep in the afternoon

Kwa
kawaida

Usually

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started