Duolingo
Site language: English
Get started

kwa kusudi

Translation

Intentionally

Wanasoma
Kiswahili
kwa
kusudi
la
kufanya
kazi
Tanzania

They are studying Swahili with the intent to work in Tanzania

2 Comments

Alivunja
kikombe
kwa
kusudi

He broke the cup intentionally

2 Comments

Kwa
kusudi

Intentionally

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started