Duolingo
Site language: English
Get started

kwisha

Translation

Alikwisha
kwenda
Zanzibar

He had already gone to Zanzibar

1 Comment

Mmekwisha
kula
chakula
cha
mchana

You have already eaten lunch

4 Comments

Nimekwisha
kunywa
pombe

I have already drunk alcohol

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started