Duolingo
Site language: English
Get started
  1. Dictionary
  2. mpira wa wavu

mpira wa wavu

Translation

volleyball

Wanapenda
kucheza
mpira
wa
wavu

They love to play volleyball

2 Comments

Wanaweza
kucheza
mpira
wa
wavu

They can play volleyball

Mpira
wa
wavu

Volleyball

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started