mwalimu wa zamu

Translation
Teacher on duty
Esther
Esther
Esther's
si
is not
It is not
are not
mwalimu
mwalimuwazamu
Teacher on duty
(the/a) teacher
wa
mwalimuwazamu
Teacher on duty
of
's
for
zamu
mwalimuwazamu
Teacher on duty
Duty
turn
Esther is not a teacher on duty
4 Comments
Mwalimu
mwalimuwazamu
Teacher on duty
(the/a) teacher
wa
mwalimuwazamu
Teacher on duty
of
's
for
zamu
mwalimuwazamu
Teacher on duty
Duty
turn
ni
is
it is
am
Emilian
Emilian (Male name)
The teacher on duty is Emilian
5 Comments
Mwalimu
mwalimuwazamu
Teacher on duty
(the/a) teacher
wa
mwalimuwazamu
Teacher on duty
of
's
for
zamu
mwalimuwazamu
Teacher on duty
Duty
turn
Teacher on duty
Learn Swahili in just 5 minutes a day. For free.