Duolingo
Site language: English
Get started

ngorongoro

Translation

Ngorongoro, (to) Ngorongoro

Mbuga
ya
Ngorongoro
ina
wanyama
na
watu
pia

Ngorongoro Park has animals and people too

Ngorongoro
ni
nzuri

Ngorongoro is beautiful

Ngorongoro
ni
kubwa

Ngorongoro is big

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started