Duolingo
Site language: English
Get started

ya

Translation

of (-a), because, 's

Habari
ya
mchana
mama
?

How is the afternoon mom?

Ninatuma
barua
pepe
ya
mama
.

I am sending mom's email.

Ninasafisha
meza
ya
chakula
.

I clean the dining table.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started