Duolingo
Site language: English
Get started

yangu

Translation

my, mine

Ninahitaji
kuzima
kompyuta
yangu
.

I need to switch off my computer.

3 Comments

Dada
yangu
ni
mrefu

My sister is tall

5 Comments

Kamera
yangu
ni
nzuri

My camera is good

4 Comments

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started