Swedish

föräldrar

English
parents

Example sentences

WordExampleTranslation
föräldrarExampleMina föräldrar tycker inte om att du äter myror.TranslationMy parents do not like that you eat ants.
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.