Swedish
göra
English
do, make

Example sentences

WordExampleTranslation
göraExampleJag skulle göra vad som helst för mina barn.TranslationI would do anything for my children.
göraExampleHon köper tyg för att göra en gardin.TranslationShe buys fabric in order to make a curtain.
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.