Duolingo
Site language: English
Get started

intressantare

Translation

more interesting

Den
här
föreläsningen
är
intressantare
än
den
förra
.

This lecture is more interesting than the previous one.

6 Comments

Det
är
intressantare
att
läsa
än
att
skriva
.

It is more interesting to read than to write.

8 Comments

Jag
önskar
mig
något
intressantare
att
läsa
.

I wish for something more interesting to read.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started