Duolingo
Site language: English
Get started

sommar

Translation

summer

Årstiderna
är
:
vår
,
sommar
,
höst
och
vinter
.

The seasons are: spring, summer, fall, and winter.

30 Comments

Sommar
och
vår
är
årstider
.

Summer and spring are seasons.

30 Comments

Årstiderna
är
:
vår
,
sommar
,
höst
och
vinter
.

The seasons are: spring, summer, fall, and winter.

30 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started