Duolingo
Site language: English
Get started

viktig

Translation

important

En
viktig
fråga
.

An important question.

15 Comments

Det
är
viktigt
att
boken
är
bra
.

It is important that the book is good.

26 Comments

Mitt
arbete
är
viktigt
för
mig
.

My work is important to me.

11 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started