Swedish

viktigt

English
important

Example sentences

WordExampleTranslation
viktigtExampleDet är viktigt att boken är bra.TranslationIt is important that the book is good.
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.