Duolingo
Site language: English
Get started

vàng

Translation

yellow, gold, golden

Chiếc
huy
chương
đó
được
làm
bằng
vàng
.

That medal is made of gold.

1 Comment

Cả
họ
tôi
đều
thích
vàng
.

Both they and I like gold.

2 Comments

Cái
nhà
ga
kia
màu
vàng
đậm
.

That train station is deep yellow.

6 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started