Duolingo
Site language: English
Get started

aberystwyth

Translation

Aberystwyth

Dw
i'n
mynd
i
nofio
yn
Aberystwyth
yfory
.

I am going swimming in Aberystwyth tomorrow.

Dych
chi'n
mynd
i
Aberystwyth
ddydd
Llun
?

Are you going to Aberystwyth on Monday?

Dw
i'n
mynd
i
Aberystwyth
ym
mis
Gorffennaf
.

I am going to Aberystwyth in July.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started