Duolingo
Site language: English
Get started

alban

Translation

Dyn
ni'n
hoffi
'r
yn
yr
Alban
.

We like the house in Scotland.

Mae
hi'n
hoffi
byw
yn
yr
Alban
.

She likes living in Scotland.

Mae
'r
yn
yr
Alban
.

The house is in Scotland.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started