Duolingo
Site language: English
Get started

cwch

Translation

boat, a boat

Mae
naw
cwch
brown
gan
yr
heddlu
.

The police have nine brown boats.

Mae
'r
cwch
yn
pwyso
chwe
deg
cilogram
.

The boat weighs sixty kilograms.

Mae
'r
cwch
yn
ddeg
troedfedd
o
hyd
.

The boat is ten feet long.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started