Duolingo
Site language: English
Get started

cyfrwng

Translation

medium

Addysg
cyfrwng
Saesneg

English-medium education

6 Comments

Beth
fydd
y
cyfrwng
addysg
yn
yr
ysgol
newydd
?

What will the medium of education be in the new school?

Mae
Megan
yn
hoffi
addysg
cyfrwng
Cymraeg
.

Megan likes Welsh-medium education.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started