Duolingo
Site language: English
Get started

ddeuddeg

Translation

twelve

Dw
i'n
gweithio
yn
y
swyddfa
tan
ddeuddeg
o
'r
gloch
.

I am working in the office until twelve o'clock.

Mae
'r
bws
yn
cyrraedd
am
ddeuddeg
.

The bus arrives at twelve.

Ydy
hi'n
ddeuddeg
o
'r
gloch
?

Is it twelve o'clock?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started