Duolingo
Site language: English
Get started

ddydd

Translation

... day

Dw
i'n
gweithio
yn
y
swyddfa
ddydd
Sadwrn
.

I am working in the office on Saturday.

2 Comments

Dw
i
ddim
yn
gweithio
ddydd
Iau
.

I am not working on Thursday.

7 Comments

Ydy
e
eisiau
gweithio
ddydd
Sadwrn
?

Does he want to work on Saturday?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started