Duolingo
Site language: English
Get started

dynn

Translation

tight, tynn (SM)

Rhaid
i
ti
gau
'r
cwpwrdd
yn
dynn
.

You must close the cupboard tightly.

Gwnes
i
gau
'r
drws
yn
dynn
.

I closed the door tightly.

Yn
dynn
iawn

Very tightly

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started