Duolingo
Site language: English
Get started

erbyn

Translation

by, versus

Fyddwch
chi'n
rhugl
erbyn
nos
Wener
?
Na
fyddwch
.

Will you be fluent by Friday evening? No.

Bydda
i
yn
y
swyddfa
erbyn
wyth
o
'r
gloch
.

I will be in the office by eight o'clock.

erbyn
dydd
Mawrth

by Tuesday

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started