Duolingo
Site language: English
Get started

foel

Translation

bald

Roedd
y
mynydd
yn
edrych
yn
foel
yn
y
gaeaf
.

The mountain was looking bare in the winter.

Roedd
y
mynyddoedd
yn
foel
ac
yn
oer
.

The mountains were bare and cold.

Ydy
Dewi
Lingo'n
foel
?

Is Dewi Lingo bald?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started