Duolingo
Site language: English
Get started

gwaedu

Translation

bleeding, to bleed

Mae
trwyn
Megan
yn
gwaedu'n
helaeth
.

Megan's nose is bleeding profusely.

Ydy
trwyn
Owen
wedi
gwaedu
eto
?

Has Owen's nose bled again?

Mae
'r
ci
yn
gwaedu
.

The dog is bleeding.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started