Welsh

gwyliau

English
vacation, a holiday, a vacation

Example sentences

WordExampleTranslation
gwyliauExampleBaswn i'n hoffi gwyliau yn Aber wythnos nesa.TranslationI would like a holiday in Aber next week.
gwyliauExampleBle dych chi'n mynd dros y gwyliau?TranslationWhere are you going over the holidays?
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.