Duolingo
Site language: English
Get started

gwyrdd

Translation

green

Dych
chi'n
hoffi
'r
car
glas
a
'r
crys
gwyrdd
.

You like the blue car and the green shirt.

Dyw
e
ddim
yn
hoffi
gwisgo
dillad
gwyrdd
.

He does not like wearing green clothes.

Dw
i
ddim
yn
hoffi
sanau
gwyrdd
o
gwbl
.

I do not like green socks at all.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started