Duolingo
Site language: English
Get started
  1. Dictionary
  2. gymru

gymru

Translation

Wales, Cymru (SM)

Mae
Morgan
yn
mynd
i
Gymru
ddydd
Gwener
.

Morgan is going to Wales on Friday.

Pryd
rwyt
ti'n
mynd
i
fynd
i
Gymru
?

When are you going to go to Wales?

Wyt
ti'n
mynd
i
Gymru
yfory
?

Are you going to Wales tomorrow?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started