Duolingo
Site language: English
Get started

hapus

Translation

happy

Dyw
Owen
ddim
yn
edrych
yn
hapus
o
gwbl
!

Owen doesn't look at all happy!

Mae
Megan
yn
hapus
heddiw
.

Megan is happy today.

Ydyn
nhw'n
hapus
nawr
?

Are they happy now?

Show More Sentences
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.