Duolingo
Site language: English
Get started

hwyr

Translation

late

Cyrhaeddaist
ti
Gaerdydd
yn
hwyr
.

You reached Cardiff late.

Ffoniais
i'n
hwyr
neithiwr
.

I phoned late last night.

Codoch
chi'n
hwyr
heddiw
!

You got up late today!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started