Duolingo
Site language: English
Get started

llyn

Translation

lake, a lake

Ewch
i
'r
llyn
ac
wedyn
trowch
i
'r
dde
i
weld
y
blodau
.

Go to the lake and then turn right to see the flowers.

Mae
Megan
yn
byw
ar
ynys
yn
y
llyn
.

Megan lives on an island in the lake.

Oes
llawer
o
bysgod
yn
y
llyn
?

Are there many fish in the lake?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started