Welsh

mewn

English
in, in a, at

Example sentences

WordExampleTranslation
mewnExampleDych chi'n gweithio mewn ysgol? Dw i'n gweithio mewn garej.TranslationDo you work in a school? I work in a garage.
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.