Duolingo
Site language: English
Get started

na fyddan

Translation

no

Na
fyddan
,
fyddan
nhw
ddim
ar
gael
cyn
bore
dydd
Llun
.

No, they won't be available before Monday morning.

Na
fyddan
,
fyddan
nhw
byth
yn
gyfoethog
ac
enwog
.

No, they will never be rich and famous.

Na
fyddan
,
fyddan
nhw
byth
yn
rhugl
.

No, they will never be fluent.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started