Duolingo
Site language: English
Get started

na fyddwch

Translation

no

Na
fyddwch
,
fyddwch
chi
ddim
yn
mynd
i
weld
y
car
yfory
.

No, you won't be going to see the car tomorrow.

Na
fyddwch
,
fyddwch
chi
ddim
yn
mynd
yno
eto
.

No, you will not be going there again.

Na
fyddwch
,
fyddwch
chi
ddim
yn
bwyta
yno
.

No, you won't be eating there.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started