Duolingo
Site language: English
Get started

na fyddwn

Translation

no

Na
fyddwn
,
fyddwn
ni
ddim
yn
mynd
yno
cyn
i
ni
ymddeol
.

No, we will not be going there before we retire.

Na
fyddwn
,
fyddwn
ni
ddim
yn
y
swyddfa
yfory
.

No, we won't be in the office tomorrow.

Na
fyddwn
,
fyddwn
ni
ddim
yn
hapus
tan
amser
cinio
!

No, we won't be happy until lunch time!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started