Duolingo
Site language: English
Get started

na fyddan

Translation
no
Na
fyddan
,
fyddan
nhw
ddim
ar
gael
cyn
bore
dydd
Llun
.
No, they won't be available before Monday morning.
Na
fyddan
,
fyddan
nhw
byth
yn
gyfoethog
ac
enwog
.
No, they will never be rich and famous.
Na
fyddan
,
fyddan
nhw
byth
yn
rhugl
.
No, they will never be fluent.
Show More Sentences
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.