Duolingo
Site language: English
Get started

na fyddwn

Translation
no
Na
fyddwn
,
fyddwn
ni
ddim
yn
mynd
yno
cyn
i
ni
ymddeol
.
No, we will not be going there before we retire.
Na
fyddwn
,
fyddwn
ni
ddim
yn
y
swyddfa
yfory
.
No, we won't be in the office tomorrow.
Na
fyddwn
,
fyddwn
ni
ddim
yn
hapus
tan
amser
cinio
!
No, we won't be happy until lunch time!
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.