Duolingo
Site language: English
Get started
  1. Dictionary
  2. nac ydyn

nac ydyn

Translation

no

Nac
ydyn
,
dyn
nhw
ddim
yn
bwyta
cinio
heddiw
.

No, they are not eating lunch today.

Nac
ydyn
,
dyn
ni
ddim
yn
mynd
adre
eto
.

No, we are not going home yet.

Ydyn
nhw
eisiau
cylchgrawn
?
Nac
ydyn
.

Do they want a magazine? No.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started