Duolingo
Site language: English
Get started

ni

Translation

we, us

Gwnaethon
nhw
chwarae
gyda
ni
ddydd
Mercher
.

They played with us on Wednesday.

Ydyn
nhw'n
dod
gyda
ni
heddiw
?

Are they coming with us today?

Ydyn
ni
eisiau
ci
?

Do we want a dog?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started